Wiara

Aby po krótce opowiedzieć o cechach wiary, najpierw przypomnijmy sobie jak Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje wiarę. W punkcie 176 jest mowa, że wiara chrześcijańska jest „osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia” (KKK 176). Przekładając to na prostszy język, można powiedzieć, że wiara jest spotkaniem osoby Boga i osoby człowieka. Charakteryzując tą relację Katechizm podaje, że „wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną przez Niego” (KKK 153), a więc dowiadujemy się, że wiara jest łaską, która pochodzi od samego Boga. Łaska ta jest możliwa tylko dzięki wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Wniosek z tego taki, że wiara nie zależy jedynie od naszej woli. Wiara jest łaską i wyposażeni w taką pomoc, dzięki Duchowi Świętemu, jesteśmy w stanie przyjąć prawdę o Bogu i otworzyć się na Niego.

Wiara, która pochodzi od Boga jest pewna. Oczywiście, nie jest to pewność podobna do tej płynącej z wiedzy, czy jakiegoś doświadczenia. Wiara jest jednak pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ opiera się na Słowie Bożym. Prawdy objawione mogą się czasem wydawać niezrozumiałe dla naszego rozumu, ale pewność zagwarantowana przez Boże Objawienie, jest potężniejsza niż rozum. A więc wiara jest aktem rozumnym. Prawdziwie wierzący człowiek stara się zgłębiać tajemnice wiary, aby utwierdzać siebie i innych we wierze. Cechą wiary jest bowiem to, że szuka ona zrozumienia. Poprzez lepsze i głębsze poznanie prawd wiary, człowiek wierzący zbliża się do Boga, otwiera się na Jego miłość i sam bardziej Go kocha.

Jeszcze inną cechą wiary jest jej wolność. Wiara jest odpowiedzią na inicjatywę Boga. Trzeba podkreślić, że jest ona odpowiedzią całkowicie wolną. Popatrzmy, nikt nas dzisiaj nie zmusił do przyjścia do kościoła, a bynajmniej mam taką nadzieję, że jesteśmy tu, bo w wolności chcemy, bo sami tak wybraliśmy, bo był to wolny akt naszej woli. Łaska, którą człowiek doświadcza, nie osacza i nie zniewala go, ale oświeca i prowadzi, aby dokonywany przez niego wybór był całkowicie wolny.

To od wiary zależy nasze zbawienie. Pismo Święte uczy nas, że „bez wiary (...) nie można się podobać Bogu” (Hbr 11, 6). Wiara jest więc procesem, który trwa przez całe życie człowieka, a naszym zadaniem jest ciągle w niej wzrastać i wytrwać aż do końca. Wierząc posiadamy już bowiem zadatek życia wiecznego.

Warto zapamiętać: Cechy charakterystyczne naszej wiary to to, że pochodzi od Boga, i w tym objawia się jej pewność, wolność, rozumność, konieczność do zbawienia.Bóg daje nam szczególną pomoc zwaną łaską, dzięki której jesteśmy w stanie uwierzyć Jego słowu. Od ludzkiej strony wiara jest przyjęciem prawd objawionych przez Boga dzięki otwartości serca, umysłu i woli. Jest ona wolna, gdyż Bóg nikogo nie zmusza do przyjęcia prawdy o Nim. Prawdziwa wiara daje pewność doskonalszą, niż wszelkie ludzkie poznanie. Jest aktem rozumnym, nie zaś bezmyślnym przyjęciem twierdzeń, że jest bo tak jest. Wiara jest człowiekowi konieczna do zbawienia. Aby osiągnąć życie wieczne trzeba wytrwać w wierze aż do końca swego życia. Amen.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
171 0.19997692108154