Strona główna

nekrolog2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 stycznia w nocy zmarł nagle w wieku 48 lat

Śp. Ksiądz Proboszcz Andrzej Sciesinski

Polecajmy Panu Bogu jego duszę w naszych modlitwach

Requiescat in Pace

 * * * * * * *

Ks. Andrzej Sciesinski objął probostwo Parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Siedlcach w lipcu 2010 roku. Od samego początku podjął intensywne wysiłki na rzecz duchowego i materialnego rozwoju tej parafii. Priorytetem było dla niego stwarzanie otwartych
i życzliwych relacji między duszpasterzami a wiernymi. W okresie posługi Księdza Proboszcza znacznie rozwinęły się wspólnoty: Służba Liturgiczna, Domowy Kościół i grupy modlitewno-ewangelizacyjne. Zawiązał się młodzieżowy zespół muzyczny i młodzieżowa wspólnota modlitewna. W parafii rozwinął się kult św. Jana Pawła II dzięki uzyskaniu relikwii oraz wybudowaniu ołtarza tego świętego.

Szczególny wysiłek Księdza Proboszcza dotyczył remontów. Wybudowano, wspomniany wcześniej, ołtarz św. Jana Pawła II, wyremontowano zakrystię i biuro parafialne. Kompleksowy remont przeszła niemal cała plebania. Kościół został wyposażony w nowe nagłośnienie. Uporządkowano pomieszczenia gospodarcze kościoła, plebanii oraz teren wokół kościoła.

Parafia cieszy się zaufaniem władz seminaryjnych, kierujących do parafii alumnów na praktyki duszpasterskie. Szczególnie ceniona wśród duszpasterzy i pracowników kościelnych była rodzinna atmosfera panująca w pracy parafialnej. Ksiądz Andrzej Sciesinski, jako proboszcz był jak ojciec dla swoich współpracowników, był niezwykle ofiarnym i bezinteresownym kapłanem, który oddał serce dla swoich parafian i swojej parafii.

Porządek Kolęd:

  • Poniedziałek – 26.01. – Filomatów, Telimeny.
  • Wtorek – 27.01. – Protazego, Świtezianki, Filaretów.
  • Środa – 28.01. – Nowogródzka, Macieja.
  • Czwartek –29.01. – Stolnika, Zosi, Domeyki, Gerwazego i Jankiela.
  • Piątek – 30.01. – Horeszków, Jacka Soplicy, Rusałki.
  • Sobota – 31.01. – Dobrzyńskich, Bartka, ks. Robaka, Rejenta.
ŚP. KS. PROBOSZCZ ANDRZEJ SCIESINSKI 1966-2015